2007/01/19

Tsunagari masen

ポスト @ 3:53:32 | 日常

Rodosu-too desu. Net-ni tsunagari masen. Internet cafe-kara desu. Renraku-wa,
tokizakihisao[at]yahoo.co.jp
-ni onegaishimasu. Mairi-mashita. Tohoho...